Công ty BSB Company ủng hộ trẻ em nghèo hiếu học ấp An Sơn, xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Ủng hộ trẻ em nghèo hiếu học

Đây là một trong những hoạt động thường niên của cán bộ, công nhân viên công ty BSB để giúp đỡ và chia sẻ phần nào khó khăn với các cháu nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn