Welcoming the Delegation of African Countries and French-language Countries

Welcome to the Delegation of African Countries and Freech-language Countries.A very meaningful day! Any Wish for the partnership between BSB and Africa is getting better and better! Ngày 12 tháng 4 vừa qua, đại diện của BSB đã có chuyến thăm và làm việc với đại diện Hội đồng bông và hat điều Bờ Biển […]