QUẢN LÝ SẢN XUẤT NHÀ MÁY

Mô tả công việc: Quản lý dây chuyền sản xuất của bộ phận được phân công Quản lý nhân lực mỗi công đoạn dây chuyền Thực hiện các chức năng của Quản lý chất lượng để đảm bảo sản xuất những sản phẩm với chất lượng tiêu chuẩn Bảo dưỡng thiết bị Kiểm soát tình […]