Giao lưu, làm việc cùng Chủ tịch hội đồng bông, điều BBN ( CCA).

Đại diện BSB Steel gặp gỡ doanh nghiệp sản xuất điều lớn nhất Bờ Biển Ngà ( Cty Olam) nhân chuyến thăm và làm việc tại đây.