Dự án mở rộng chùa Bà Tây Ninh

  • Tên dự án: Dự án mở rộng Chùa Bà Tây Ninh
  • Chủ đầu tư: Sungroup
  • Loại dự án: Chùa.
  • Trọng lượng: 950 tấn.
  • Địa điểm: Tây Ninh
  • Quốc gia: Việt Nam
Category: